Tjänster

Vi är specialiserade på ledningsschakter, men vi har ett brett kunnande inom mark i övrigt.

Med stensättare, asfaltslag och egna maskiner har vi möjligheten att utföra de flesta arbeten.

kabel

  • Kablifiering
  • Grundisoleringar
  • Gjutning av husgrunder
  • Asfalteringar
  • Stensättningar
  • Mindre snickerier